Adapter dùng cho IBM 16V - 4.5A

Giá: 1xx

Thời gian bảo hành: 12 tháng 

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung