Adapter dùng cho LENOVO 19.5V - 6.15A (Đầu lớn)

Giá: 3xx

Thời gian bảo hành: 12 tháng 

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung