Adapter dùng cho LENOVO 20V - 8.5A (Đầu vuông)

Giá: 5xx

Thời gian bảo hành: 12 tháng 

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung