Pin BAMBA sử dụng cho ASUS A45,K45,X45,A55,K55,U57,A75,K75,R400,R500 tốt

Loại : Dùng cho Asus ,

Giá: 3xx

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung