PIN DÙNG CHO ACER V5-573, R7-571, M5-583, V5-573, V5-473, V7-581, V7-481, V5-482, V5-472, V5-552, V7-482, V7-582

Loại : Dùng cho Acer ,

Giá: 6xx

Thời gian bảo hành: 6 tháng.

Dùng cho các mode V5-573, R7-571, M5-583, V5-573, V5-473, V7-581, V7-481, V5-482, V5-472, V5-552, V7-482, V7-582WS

Mã pin : AP13B3K

  • Thương Hiệu: BAMBA
  • Voltage: 15V
  • Màu Sắc: Đen
  • Bảo Hành: 6 tháng.

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung